Get Adobe Flash player

ABC atletika

ABC ATLETIKA za otroke od 6. do 10. leta!

Beseda atletika je starogrška beseda, ki pomeni tekmovati, boriti se. Gre za eno najstarejših oblik športne dejavnosti, saj je zgodovina atletike tako dolga kot zgodovina športa. Atletika je zelo široka športna dejavnost, ki vključuje tri osnovne discipline: teke, skoke in mete. Atletska gibanja (hoja, teki, meti, skoki) so človeku prirojena že iz otroštva, zato jih otroci spontano obvladajo in razvijajo že v zelo zgodnjem obdobju.

Otrokom bomo atletiko predstavili na čim bolj zanimiv in igriv način. Poleg atletskih elementov bomo razvijali tudi naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki), ter nekatere gibalne sposobnosti (ravnotežje, koordinacija, gibljivost, vzdržljivost, moč), saj to predstavlja predpogoj za zahtevnejša gibanja. Otroci se bodo tako na vadbi spoznali z različnimi oblikami tekov, kot so šprinti, štafetni teki, tekalne igre, tek čez ovire in lovljenje. Spoznali bodo tudi nizki in visoki štart, različne elementarne oblike metov ter atletsko abecedo. Veliko bodo skakali v daljino, globino in višino. Tako se bodo otroci igraje učili novih gibanj, dejavnost pa bomo izpeljali v različnih oblikah kot so poligon, štafeta, vadba v paru in vadba po postajah.

Vadba bo v zimskem času potekala v dvorani, v spomladanskih in jesenskih mesecih pa bo ob lepem vremenu potekala tudi na prostem. Za popestritev bomo pripravili tudi medsebojna moštvena tekmovanja, kjer bodo otroci spoznali  tekmovanje v skupini ter igro fair-playa. Vedno pa bo na vadbi prisotna igra, ki bo v otrocih spodbujala igrivost in veselje.

  • URNIK:

Za prijavo na program izpolnite spletno prijavnico:

Prijavite se